Aguirrezabal Hnos.

Acoblaments elàstics

ROTEX

Acoblaments elàstics a la torsió lliures de manteniment. Les vibracions i desalineacions són absorbides de manera efectiva i amb molt bones propietats dinàmiques. Parells a transmetre de fins a 35.000 Nm. Ø màxim200 mm. Homologat segons directiva europea 94/9/EC (ATEX 95)

Plànols

POLY NORM

Acoblaments elàstics a la torsió lliures de manteniment. Les vibracions i desalineacions són absorbides de manera efectiva. Disseny especial per a aplicacions en bombes i compressors.

Parells a transmetre de fins a 13.400 Nm. Ø màxim180 mm.

Homologat segons directiva europea 94/9/EC (ATEX 95)

Plànols

POLY

Acoblaments elàstics a la torsió lliures de manteniment. Les vibracions i desalineacions són absorbides de manera efectiva.  Accionament a contra-tall.

Parells a transmetre de fins a 14.300 Nm. Ø màxim180 mm.

Homologat segons directiva europea 94/9/EC (ATEX 95)

Plànols

REVOLEX

Acoblaments de passador i casquet elàstics a la torsió, lliures de manteniment. Les vibracions i desalineacions són absorbides de manera efectiva. Disseny compacte.

Parells a transmetre de fins a 1.220.000 Nm. Ø màxim 650 mm.

Homologat segons directiva europea 94/9/EC (ATEX 95)

Plànols