Aguirrezabal Hnos.

Acoblaments rígids a la torsió

ROTEX GS

Acoblament sense joc per a dispositius de mesurament.

Fàcil muntatge. Dimensions reduïdes. Baixes inèrcies. Lliures de manteniment. Diferents dureses d’elastòmer.

Parells a transmetre de fins a 4.500 Nm. Ø màxim 105 mm.

Homologat segons directiva europea 94/9/EC (ATEX 95)

RADEX NC

Acoblament de làmines sense joc. Muntatge entre eix i cub sense joc. Dimensions reduïdes. Baixes inèrcies. Alta rigidesa torsional. Lliure de manteniment. Altes velocitats.

Temperatura fins a 200º C. Ø màxim 55 mm.

Homologat segons directiva europea 94/9/EC (ATEX 95)

TOOLFLEX

Acoblament de manxa, rígid a la torsió. Fàcil muntatge. Dimensions reduïdes. Baixes inèrcies. Lliure de manteniment.

Parells a transmetre de fins a 340 Nm.

Ø màxim 55 mm.

Plànols

COUNTEX

Acoblament sense joc per a dispositius de mesurament. Fàcil muntatge. Dimensions reduïdes. Baixes inèrcies.

Lliure de manteniment. Ø màxim 14 mm.