Aguirrezabal Hnos.

Aplicacións para acoblaments

IMATGE SECTOR APLICACIÓ ELEMENTS
Compressors, bombes i ventilació
 • Unió entre motor elèctric i màquina
 • Unió entre motor dièsel i màquina
 • Variació de velocitat
 • Electrònica industrial
STÜWE

RIGIFLEX – N (API 610/671)

RADEX – N (API 610)

MINEX – S (API685)

ROTEX

POLY NORM

POLY

REVOLEX KX

BOWEX ELASTIC

LS

Maquinària d’obres públiques
 • Unió entre motor dièsel i bomba hidràulica
 • Refrigeradors d’oli
STÜWE

BOWEX FLE – PA

BOWEX HE

BOWEX MONOLASTIC

Refrigerador OPC / OAC

Maquinària agrícola i forestal
 • Unió entre motor dièsel i bomba hidràulica
 • Refrigeradors d’oli
 • Limitadors de parell
 • Unió eix-motor
 • Direcció
 • Frens de disc industrials
STÜWE

ROTEX

POLY NORM

BOWEX

MMC Cooler

BOWEX ELASTIC

BOWEX FLE – PA

BOWEX MONOLASTIC

CLAMPEX

RUFLEX

KTR STOP

Màquina eina
 • Unions d’eixos on es requereixi rigidesa torsional
 • Servo-motors
 • Encoders
 • Variació de velocitat
STÜWE

ROTEX GS

TOOLFLEX

RADEX NC

COUNTEX

LS

  Maquinària  per mineria i elevació
 • Frens de disc
 • Unió de motor dièsel a bomba
 • Limitadors de parell
 • Unió d’eix elèctric a màquina
 • Variació de velocitat
 • Electrònica industrial
STÜWE

ROTEX

POLY NORM

BOWEX

REVOLEX KX

KTR STOP

RADEX N

ROTEX GS

BOWEX FLE – PA

CLAMPEX

RUFLEX / SYNTEX

LS

  Accessoris hidràulics
 • Dipòsits
 • Antivibratoris
 • Refrigeradors d’oli
 • Campanes
 • Acoblaments
KTR HYDRAULIC
Aero-generadors
 • Unió entre pales i multiplicador
 • Unió entre multiplicador i generador
 • Frens
 • Refrigeradors
 • Mesurador de parell
 • Electrònica industrial
STÜWE

RADEX

DATAFLEX

Refrigerador OPC / OAC

LS

  Ferrocarril
 • Compressors i refrigeració de frens
 • Acoblaments d’alta velocitat
 • Unió motor dièsel a màquina
 • Accionament per a canvi de via
 • Electrònica industrial
STÜWE

ROTEX

ROTEX GS

RADEX N

RADEX MK

RIGIFLEX

BOWEX ELASTIC

RUFLEX / SYNTEX

LS 

  Tecnologia marina
 • Eix propulsor
 • Bombament
 • Transmissió hèlix de proa
 • Refrigeradors d’oli
 • Maquinària de coberta
 • Refrigeració de càmeres
 • Control de posició
 • Frens
 • Limitadors de parell
 • Electrònica industrial
STÜWE

ROTEX

POLY NORM

RIGIFLEX N

RADEX CFK

REVOLEX KX–D

GEAREX

KTR STOP

BOWEX ELASTIC

CLAMPEX

KTR SI

KTR HYDRAULIC

LS