Aguirrezabal Hnos.

Legal

Aguirrezabal.com es el lloc web de Aguirrezabal Hermanos, S.A. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la seu web i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen a Aguirrezabal Hermanos, S.A. o, si s’escau, a terceres persones. L’ usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per el seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Aguirrezabal.com proporciona l’accés a tot tipus de informacions, serveis, programes o dades en Internet que poden pertànyer a terceres persones; en aquest cas Aguirrezabal Hermanos, S.A. no es fa responsable dels esmentats continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Aguirrezabal Hermanos, S.A. ofereix a la seva plana web i a no utilitzar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contraries a la bona fe i l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de Aguirrezabal Hermanos, S.A., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Aguirrezabal Hermanos, S.A. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva plana web, podent canviar, suprimir o afegir, tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Aguirrezabal Hermanos, S.A perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats a la seva plana web exercint totes les accions civils i penals que els pugui correspondre en dret.

Aguirrezabal Hermanos, S.A. tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres planes web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre i quant no reprodueixin els continguts de Aguirrezabal.com. En el cas de disposar d’un enllaç hipertext a qualsevol de les seves pagines, l’usuari ha de saber que està entrant en Aguirrezabal.com i ha de percebre en el seu navegador la direcció URL. En relació als serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ totes les dades es mantenen en la més estricta Privacitat d’acord amb la legislació vigent.

Aguirrezabal.com compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (llei 34/2002 de 11 de juliol). L’usuari registrat en els serveis de Aguirrezabal Hermanos, S.A. pot en tot moment exercitar els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD i demés normes que la desenvolupen, tal com figura en aquesta pàgina. Per a accedir a alguns dels serveis que ofereix a través del nostre lloc Web haurà de proporcionar les dades de caràcter personal que s’indiquen.

En compliment del que estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que, mitjançant l’emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Aguirrezabal Hermanos S.A., amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar de les millores del lloc Web.

Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades personals, en els termes i condicions que preveu la normativa vigent, mitjançant comunicació escrita a aguirrezabal@aguirrezabal.com .