Aguirrezabal Hnos.

Electrònica Industrial

  • Convertidors de freqüència LS
  • Aparellatge elèctric en B.T.
  • Filtres de xarxa per a convertidors
  • Autòmats
  • Filtres sinusoïdals (LC)
  • Pantalles tàctils
  • Arrencadors estàtics
  • Frens per injecció de C.C.