Aguirrezabal Hnos.

RADEX

Acoblament  de làmines, amb efecte cardan doble i senzill. Compensació de desalineacions axials, radials i angulars.

Parells a transmetre de fins a 280.000 Nm. i temperatures de treball de fins a 280º C. Ø màxim 330 mm.

Homologat segons directiva europea 94/9/EC (ATEX 95)